بدین‏وسیله به اطلاع می‌رساند، دانشگاه بجنورد در راستای اجرای آیین‌نامه شماره 77948/21 مورخ 1393/05/05 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه‌های آیین‌نامه مذکور و همچنین مصوبات جلسه شماره 65 شورای یادشده ابلاغیه 96/12/16، از بین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته واجد شرایط آیین‌نامه مذکور از کلیه دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور  برای ورود به مقطع کارشناسی ‎ ارشد سال تحصیلی 98-97، در رشته‌‏های مهندسی برق گرایش مخابرات- سیستم و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید.   دانشجویانی که واجد شرایط استفاده از این‌ آیین‌نامه بوده، می‌توانند حداکثر تا تاریخ 97/04/14 مدارک مربوط را به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد (دفتر استعدادهای درخشان) ارسال نمایند؛ بدیهی است به درخواست‏های واصله پس از این تاریخ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.   مدارک مورد نیاز و ضروری برای بررسی اولیه درخواست متقاضیان به شرح زیر می‌باشد: 1) تکمیل و ارسال گواهی احراز رتبه ( فرم شماره 1 ) ویژه دانشجویان ورودی سال 1393 دانشگاه‌ها که تا پایان نیمسال ششم، حداقل 3/4  واحدهای درسی‎ را گذرانده و در بازه زمانی 30/06/1396 تا 31/06/1397 دانش‎آموخته شده یا خواهند شد؛ 2) تکمیل و ارسال فرم شماره 2 درخصوص بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضیان (به منظور بررسی درخواست متقاضی، ارسال مدارک مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو، الزامی است)؛ 3) ارائه تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ویژه دانش‌آموختگان که تاریخ دانش­‌آموختگی در آن قید شده باشد (از زمان دانش‌آموختگی دانشجو، ‌بیشتر از یکسال نگذشته باشد)؛ 4) تصویر ریزنمرات واحدهای درسی گذرانده شده؛ 5) یک قطعه عکس الصاق شده به گواهی رتبه (فرم شماره 1)؛ 6) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی؛ در صورت لزوم واجدین شرایط پس از بررسی اولیه درخواست‏های واصله، توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بجنورد، دعوت به مصاحبه خواهند شد، لذا خواهشمند است از هرگونه مراجعه حضوری خودداری نمایید. فرم شماره 1 فرم شماره 2 جدول شماره 1                                                                                             دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بجنورد   آدرس پستی: خراسان شمالی ـ بجنورد - کیلومتر 4 جاده اسفراین ـ دانشگاه بجنورد ـ مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ـ دفتر استعدادهای درخشان کد پستی 9453155111 تلفن : 32201083- 058

بدین‏وسیله به اطلاع می‌رساند، دانشگاه بجنورد در راستای اجرای آیین‌نامه شماره 77948/21 مورخ 1393/05/05 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه‌های آیین‌نامه مذکور و همچنین مصوبات جلسه شماره 65 شورای یادشده ابلاغیه 96/12/16، از بین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته واجد شرایط آیین‌نامه مذکور از کلیه دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور  برای ورود به مقطع کارشناسیارشد سال تحصیلی 98-97، در رشته‌‏های مهندسی برق گرایش مخابرات- سیستم و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید.

 

دانشجویانی که واجد شرایط استفاده از این‌ آیین‌نامه بوده، می‌توانند حداکثر تا تاریخ 97/04/14مدارک مربوط را به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد (دفتر استعدادهای درخشان) ارسال نمایند؛ بدیهی است به درخواست‏های واصله پس از این تاریخ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز و ضروری برای بررسی اولیه درخواست متقاضیان به شرح زیر می‌باشد:

1) تکمیل و ارسال گواهی احراز رتبه (فرم شماره 1) ویژه دانشجویان ورودی سال 1393 دانشگاه‌ها که تا پایان نیمسال ششم، حداقل 3/4  واحدهای درسی‎ را گذرانده و در بازه زمانی 30/06/1396 تا 31/06/1397 دانش‎آموخته شده یا خواهند شد؛

2) تکمیل و ارسال فرم شماره 2 درخصوص بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضیان (به منظور بررسی درخواست متقاضی، ارسال مدارک مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو، الزامی است)؛

3) ارائه تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ویژه دانش‌آموختگان که تاریخ دانش­‌آموختگی در آن قید شده باشد (از زمان دانش‌آموختگی دانشجو، ‌بیشتر از یکسال نگذشته باشد)؛

4) تصویر ریزنمرات واحدهای درسی گذرانده شده؛

5) یک قطعه عکس الصاق شده به گواهی رتبه (فرم شماره 1)؛

6) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی؛

در صورت لزوم واجدین شرایط پس از بررسی اولیه درخواست‏های واصله، توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بجنورد، دعوت به مصاحبه خواهند شد، لذا خواهشمند است از هرگونه مراجعه حضوری خودداری نمایید.

فرم شماره 1

فرم شماره 2

جدول شماره 1

 

                                                                                          دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بجنورد

 

آدرس پستی:

خراسان شمالی ـ بجنورد-کیلومتر 4 جاده اسفراین ـ دانشگاه بجنورد ـ مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ـ دفتر استعدادهای درخشان

کد پستی 9453155111

تلفن : 32201083- 058