ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان بدون کنکور (صرفا براساس سوابق تحصیلی) مقطع کارشناسی دانشگاه بجنورد، به اطلاع می‌رساند زمان و شرایط پذیرش غیرحضوری و حضوری، متعاقباً اعلام خواهد شد.   مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد  

ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان بدون کنکور (صرفا براساس سوابق تحصیلی) مقطع کارشناسی دانشگاه بجنورد، به اطلاع می‌رساند زمان و شرایط پذیرش غیرحضوری و حضوری، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد