کلیه پذیرفته‌شدگان لازم است با مراجعه به  " سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید "  به آدرس‌های زیر، 2 پرسشنامه مربوط را  تکمیل  و  خروجی چاپ شده از اطلاعات سامانه  را در زمان  تحویل مدارک حضوری  همراه داشته باشند: سلامت جسم:   https://portal.saorg.ir/physicalhealth / سلامت روان:  https://portal.saorg.ir/mentalhealth     تذکر:  در صورت عدم تحویل نسخه چاپی پرسشنامه در روز ثبت‌نام، انتخاب واحد شما معلق خواهد شد.

کلیه پذیرفته‌شدگان لازم است با مراجعه به "سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید" به آدرس‌های زیر، 2 پرسشنامه مربوط را تکمیل و خروجی چاپ شده از اطلاعات سامانه را در زمان تحویل مدارک حضوری همراه داشته باشند:

سلامت جسم: https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
سلامت روان: https://portal.saorg.ir/mentalhealth

 

 تذکر: در صورت عدم تحویل نسخه چاپی پرسشنامه در روز ثبت‌نام، انتخاب واحد شما معلق خواهد شد.