پرسش متداول- دانش آموختگان

پرسش متداول- دانش آموختگان


 
سوال 1: بررسی فرآیند لغو تعهد آموزش رایگان چگونه انجام می‌پذیرد؟ بررسی فرآیند از طریق سامانه جامع امور دانشجویی(سجاد) به آدرس ( https://portal.saorg.ir ) انجام می‌پذیرد.
 
سوال 2: میزان تعهد آموزش رایگان دانش آموختگان بر اساس سهمیه قبولی چند سال است؟
  • سهمیه منطقه 1 ( یک برابر تحصیل).
  • سهمیه شاهد ( یک برابر تحصیل).
  • سهمیه منطقه 2 و3 ( دوبرابر تحصیل).
  • در صورتی که دانشجو حدنصاب قبولی در سهمیه منطقه آزاد را داشته باشد ( یک برابر تحصیل) محاسبه می‌شود.
 
سوال 3: میزان تعهد آموزش رایگان  دانشجویان انصرافی/اخراجی بر اساس سهمیه قبولی چند سال است؟ یک برابر تحصیل.
 
سوال 4: نحوه بازخرید آموزش رایگان بر اساس خرید خدمت؟ پرداخت شهریه آموزش رایگان بر اساس جداول ابلاغی سازمان امور دانشجویان ( در پورتال دانشگاه بارگذاری شده است) محاسبه و دریافت خواهد شد. 
 
سوال 5: نحوه باز خرید آموزش رایگان بر اساس عدم کاریابی؟ ارائه درخواست کار به مراکز و موسسات کاریابی حداکثر شش ماه بعد از تاریخ دانش‌آموختگی. فرصت مذکور برای دانش‌آموختگان در صورتی که در مقطع بالاتر در دوره روزانه پذیرفته می‌شوند بعد از تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر محاسبه می‌شود. همچنین فرصت مذکور برای آقایان در صورتی که کارت نظام وظیفه بعد از تاریخ فراغت از تحصیل صادر شده باشد بعد از تاریخ صدور کارت محاسبه می‌گردد.
 
سوال 6: شرایط لغو تعهد چیست؟  دارا بودن چهار شرط زیر بصورت همزمان لازم و ضروری خواهد بود:
- سپری شدن حداقل یکسال تمام از تاریخ فارغ التحصیلی (مندرج در گواهی موقت) متقاضی . 
- سپری شدن حداقل یکسال تمام از تاریخ صدور کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پزشکی یا غیر پزشکی).
- سپری شدن حداقل 6 ماه تمام از تاریخ ثبت¬نام متقاضی در موسسه کاریابی و یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  شهرستان(شهرستانهای فاقد کاریابی) مربوطه (ثبت نام الزاماً باید بعد از تاریخ فارغ التحصیلی و مشروط به داشتن پایان خدمت صورت پذیرفته باشد) 
- عدم وجود فرصت شغلی متناسب با تخصص فارغ التحصیل و معرفی نشدن به فرصتهای شغلی در طی مدت 6 ماه پس از تاریخ ثبت نام.
 
سوال 7 نحوه بازخرید آموزش رایگان بر اساس سوابق کار؟ دانش آموخته در صورت اشتغال به کار بعد از تحصیل (مشروط بر اینکه دانشجوی روزانه در مقطع بالاتر نباشد) با ارائه گواهی اشتغال به کار و سوابق بیمه ای تأیید شده توسط سازمان تأمین اجتماعی می تواند جهت لغو تعهدات اقدام نماید. 
 
سوال 8: آیا خدمت سربازی آقایان سابقه  انجام تعهد آموزش رایگان محسوب می شود؟ خدمت سربازی (دوره ضرورت) دانشجویان اخراجی/انصرافی/ دانش آموختگان محاسبه می‌گردد.
 
سوال 9: آیا امکان دریافت ریزنمرات تأیید شده برای دانشجویان روزانه در طول همان دوره تحصیلی وجود دارد؟ دانشجو می تواند با بازخرید تعهدات آموزش رایگان در زمان تحصیل بر اساس ضریب سهمیه قبولی ریزنمرات تأیید شده دریافت نماید.
 
سوال 10: آیا امکان شرکت مجدد در آزمون سراسریو یا شرکت با سوابق تحصیلی برای دانشجوی دوره روزانه بدون پرداخت و یا انجام تعهدات آموزش رایگان وجود دارد؟ دانشجوی دوره روزانه بدون پرداخت و یا انجام تعهدات آموزش رایگان می ‌تواند با انصراف از تحصیل با انجام شرایط ذیل در آزمون سراسری و یا پذیرش با سوابق تحصیلی( بجز دانشگاه آزاد اسلامی) شرکت نماید. 
- پذیرفته شده در آزمون سراسری سال قبل نباشد.
- انصراف قطعی از تحصیل قبل از ثبت نام در آزمون سراسری.
- تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان.
- تکمیل و تأیید فرم شماره 2 دفترچه ثبت نام آزمون توسط دانشگاه و سازمان امور دانشجویان.
- لازم به ذکر است تا قبولی مجدد در آزمون، کلیه مدارک تحصیل دانشجو در دانشگاه محل تحصیل بایگانی و در صورت دریافت  نامه پذیرش از دانشگاه مقصد، مدارک و میزان تعهدات به صورت محرمانه به دانشگاه محل تحصیل جدید ارسال خواهد شد.
 
11- آیا دانشجویان انصرافی/اخراجی باید بلافاصله  تعهدات آموزش رایگان خود را تسویه نمایند؟ دانشجویانی که خواهان دریافت مدارک تحصیلی هستند باید با بازخرید شهریه تعهدات  آموزش رایگان خود را تسویه نمایند. در سایر شرایط همانند مقررات دانش¬آموختگان اقدام خواهد شد.
 
12- آیا انجام تعهد نامه محضری برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر برای همه دانشجویان ضروری است؟  دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی را دارند؛  برای ارسال تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات   لازم است تعهد محضری را انجام  و به دانشگاه مبدأ تحویل نمیاند.
 
13- آیا تعویق تعهدات آموزش رایگان برای دانشجویانی که به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پیام نور، علمی کاربردی، علوم پزشکی ویا دانشگاه فرهنگیان انتقال می‌یابند امکان پذیر است؟ دانشجویان می‌توانند در صورت انتقال و یا پذیرش در تکمیل ظرفیت، تعهد خدمت  آموزش رایگان خویش را تا پایان تحصیلات بدون تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان به تعویق بیاندازند.
 
نکته مهم: 
توضیحات بیشتر در خصوص آموزش رایگان را با دریافت  دستور‌العمل ایفای تعهد آموزش رایگان از پورتال مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، بخش آیین‌نامه‌های دانش‌آموختگان  مطالعه نمایید.