سمت سازمانی  :   کارشناس فناوری اطلاعات نام و نام خانوادگی:       رضا ایزانلو مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی شماره تماس مستقیم: - شماره تماس داخلی: 1083 مکان اسقرار واحد  : ساختمان علوم انسانی 1، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 115  

سمت سازمانی : کارشناس فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی:     رضا ایزانلو

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

شماره تماس مستقیم: -

شماره تماس داخلی: 1083

مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی، اتاق 115