گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری بنیاد ملی نخبگان استان خراسان شمالی، کارگاه آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه و دانش‌آموختگی بنیاد نخبگان، را برگزار می‌کند. زمان : یک‌شنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 11 تا 12:30 مکان :طبقه دوم کتابخانه دانشگاه    

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری بنیاد ملی نخبگان استان خراسان شمالی، کارگاه آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه و دانش‌آموختگی بنیاد نخبگان، را برگزار می‌کند.

زمان : یک‌شنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 11 تا 12:30

مکان :طبقه دوم کتابخانه دانشگاه