پذیرفته شدگان محترم می‌توانند پس از مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام در صورت وجود سوال و ابهام (اشکالات فنی سامانه، برنامه انتخاب واحد، زمان دقیق حضور، مدارک تحصیلی لازم، امور نظام وظیفه و معافیت تحصیلی، شهریه و...) از طرق زیر جهت رفع مشکل ارتباط برقرار نمایند: شماره تلفن: 05832201085 (آقای پریز کارشناس پذیرش و ثبت‌نام) شماره همراه آموزش: 09154753816 (ترجیحاً پیام) ایمیل آموزش: edu@ub.ac.ir   جهت اطلاع از شماره تماس سایر همکاران واحد آموزش به آدرس زیر در همین سایت مراجعه نمایید: معرفی مدیریت ==> کارکنان مدیریت
پذیرفته شدگان محترم می‌توانند پس از مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام در صورت وجود سوال و ابهام (اشکالات فنی سامانه، برنامه انتخاب واحد، زمان دقیق حضور، مدارک تحصیلی لازم، امور نظام وظیفه و معافیت تحصیلی، شهریه و...) از طرق زیر جهت رفع مشکل ارتباط برقرار نمایند:
  • شماره تلفن: 05832201085 (آقای پریز کارشناس پذیرش و ثبت‌نام)
  • شماره همراه آموزش: 09154753816 (ترجیحاً پیام)
  • ایمیل آموزش: edu@ub.ac.ir
 
جهت اطلاع از شماره تماس سایر همکاران واحد آموزش به آدرس زیر در همین سایت مراجعه نمایید:
معرفی مدیریت ==> کارکنان مدیریت