قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی‏ ارشد   به آگاهی می‏ رساند، گارگاه آموزشی "آشنایی با فرایندهای مربوط به پایان‏ نامه و دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق آن" به شرح جدول زیر در چهار نوبت برگزار می‏گردد. از کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تقاضا می‏‏ گردد برای ثبت‏ نام در یکی از زمان‏ های یاد‏شده به کارشناس تحصیلات تکمیلی مستقر در اتاق 110 دانشکده علوم انسانی (ساختمان آموزش) تا تاریخ 14/09/1396 مراجعه نمایند. شایان ذکر است ثبت ‏نام و شرکت در کارگاه برای کلیه دانشجویان کارشناسی‏ ارشد الزامی است و اخذ و دفاع از پایان‏ نامه منوط به شرکت در این کارگاه می ‏باشد. ردیف نوبت برگزاری زمان ساعت مکان 1 اول دوشنبه 20/09/1396 12:30 الی 16 سالن سمینار 2 دوم سه شنبه 21/09/1396 12:30 الی 16 سالن سمینار 3 سوم چهارشنبه 22/09/1396 12:30 الی 16 خانه فرهنگ 4 چهارم دوشنبه 27/09/1396 12:30 الی 16 سالن سمینار    

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی‏ ارشد

 

به آگاهی می‏ رساند، گارگاه آموزشی "آشنایی با فرایندهای مربوط به پایان‏ نامه و دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق آن" به شرح جدول زیر در چهار نوبت برگزار می‏گردد. از کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تقاضا می‏‏ گردد برای ثبت‏ نام در یکی از زمان‏ های یاد‏شده به کارشناس تحصیلات تکمیلی مستقر در اتاق 110 دانشکده علوم انسانی (ساختمان آموزش) تا تاریخ 14/09/1396 مراجعه نمایند.

شایان ذکر است ثبت ‏نام و شرکت در کارگاه برای کلیه دانشجویان کارشناسی‏ ارشد الزامی است و اخذ و دفاع از پایان‏ نامه منوط به شرکت در این کارگاه می ‏باشد.

ردیف

نوبت برگزاری

زمان

ساعت

مکان

1

اول

دوشنبه 20/09/1396

12:30 الی 16

سالن سمینار

2

دوم

سه شنبه 21/09/1396

12:30 الی 16

سالن سمینار

3

سوم

چهارشنبه 22/09/1396

12:30 الی 16

خانه فرهنگ

4

چهارم

دوشنبه 27/09/1396

12:30 الی 16

سالن سمینار