گروه‌های درسی حذف شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

گروه‌های درسی حذف شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


 

 نام گروه

   کد درس

 نام درس

 نام استاد 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 
 
1315216-03
1315216-04
1315300-11
 
 
ورزشها و بازی های بومی و سنتی
ورزشها و بازی های بومی و سنتی
ورزش1
 
سعید رمضانی
مریم عطاران
محمدشبانی
 
 معارف

1411003-10

1411222-03

1411226-02

 

دانش خانواده 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تفسیرنهج البلاغه

 

 

 

 مهندسی صنایع

 

 

 

 مهندسی عمران

 

 

 

 مهندسی کامپیوتر

 

 

 

 مهندسی مکانیک

1119037-03

1119057-01

1119057-03

1119058-02

1119058-03

1119059-01

 

 

نقشه کسی صنعتی 2

کارگاه جوش و ورقکاری

کارگاه جوش و ورقکاری

کارگاه اتومکانیک 

کارگاه اتومکانیک 

کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی

 

 

 

مهشید میرزایی

امید مهدیانی 

امید مهدیانی 

شهاب امیدیان 

شهاب امیدیان 

محمد حدادپور

 

 مهندسی برق

     

 مهندسی معماری

     

 مهندسی شیمی 

     

 مشترک فنی مهندسی 

     

 مشاوره 

     
حسابداری

1312032-01

1312055-01

مالی1

مدیریت مالی 1

صدیقه دوستان

صدیقه دوستان

 اقتصاد 

1313044-01

1313047-01

1313207-01

اقتصاد ریاضی

ارزیابی طرحهای اقتصادی

نظامهای اقتصادی

خیرالنساء 

عبداله خوشنودی

سمیرا مرادی

 فیزیک 

1515061-01 تاریخ و فلسفه علم فیزیک  سیدبیژن جیا

 ریاضی

1115005-08

1115009-04

1115001-16

معادلات دیفرانسیل

محاسبات عددی

ریاضی 1 

آرمین حاجیان

زهره دادی 

سمیه زیانلو

 علوم کامپیوتر