باسلام،  ضمن تشکر از همکاری مناسب دانشجویان محترم در تکمیل پرونده های آموزشی، به آن دسته از دانشجویانی که تا کنون به دلایل مختلف موفق به تحویل مدارک نشده اند تا 97/11/30 فرصت داده می شود تا در این خصوص اقدام نمایند. بدیهی است پس از سپری شدن زمان یاد‌شده امکان هرگونه عملیات سیستمی میسر نخواهد بود.   انتخاب واحد برای این دسته از دانشجویان از هم اکنون امکانپذیر می باشد.   مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد
باسلام، 
ضمن تشکر از همکاری مناسب دانشجویان محترم در تکمیل پرونده های آموزشی، به آن دسته از دانشجویانی که تا کنون به دلایل مختلف موفق به تحویل مدارک نشده اند تا 97/11/30 فرصت داده می شود تا در این خصوص اقدام نمایند. بدیهی است پس از سپری شدن زمان یاد‌شده امکان هرگونه عملیات سیستمی میسر نخواهد بود.
 
انتخاب واحد برای این دسته از دانشجویان از هم اکنون امکانپذیر می باشد.
 
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد