Bojnord University
بستن

فهرست اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در سال تحصیلی 1400--1399 جهت اطلاع‌رسانی بهتر و رفاه حال دانشجویان محترم تعبیه شده است. این فهرست به محض دریافت اطلاعیه از سایر دانشگاه‌ها به روزرسانی خواهد شد. در ضمن توصیه می شود به این  فهرست اکتفا نکرده و وبگاه‌ سایر دانشگاه‌ها را بررسی نمایید.

فهرست اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در سال تحصیلی 1401--1400جهت اطلاع‌رسانی بهتر و رفاه حال دانشجویان محترم تعبیه شده است. این فهرست به محض دریافت اطلاعیه از سایر دانشگاه‌ها به روزرسانی خواهد شد. در ضمن توصیه می شود به این  فهرست اکتفا نکرده و وبگاه‌ سایر دانشگاه‌ها را بررسی نمایید.