Bojnord University
بستن

  • 1399-1400

فهرست اطلاعیه‌های پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در سال تحصیلی 1400-1399 جهت اطلاع‌رسانی بهتر و رفاه حال دانشجویان محترم تعبیه شده است. این فهرست به محض دریافت اطلاعیه از سایر دانشگاه‌ها به روزرسانی خواهد شد. در ضمن توصیه می شود به این  فهرست اکتفا نکرده و وبگاه‌ سایر دانشگاه‌ها را بررسی نمایید.