Bojnord University
بستن

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده فنی و مهندسی

دفاعیه کارشناسی ارشد، شقایق فیروزه، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، شقایق فیروزه، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع: مقایسه وضعیت مواد معدنی ساعد بین ورزشکاران و غیرورزشکاران ترنس عمل کرده (زن به مرد) زمان: پنجشنبه ۳1 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱8:۰۰ مکان: دانشکده فنی و مهندسی 1 - کلاس...
دفاعیه کارشناسی ارشد، عاطفه پناهی کاریزمه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی صنایع
دفاعیه کارشناسی ارشد، عاطفه پناهی کاریزمه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی صنایع
موضوع: ارائه مدل دو هدفه زنجیره تامین انتقال اعضای بدن چند دوره ای با فرض تحویل نهایی با استفاده از پهباد فازی زمان: سه شنبه 29 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱3:3۰ مکان: دانشکده...

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده علوم پایه

دفاعیه کارشناسی ارشد، جواد جعفری، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، جواد جعفری، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی
موضوع: ارائه مدل پیش بینی بازار سهام با استراتژی برگرفته از تحلیل اندیکاتورها و منطق فازی زمان: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱8:۰۰ مکان: دانشکده علوم انسانی ۱ - سالن سمینار ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، اکرم دبیری طراقی، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، اکرم دبیری طراقی، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی
موضوع: تعیین شدت بیماری ایدز با استفاده از داده کاوی و الگوریتم ژنتیک زمان: چهارشنبه 30 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱6:۰۰ مکان: دانشکده علوم پایه - اتاق جلسات ارائه...
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه روشن، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه روشن، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی
موضوع: بهینه‌سازی نرخ انتقال حرارت در یک پره متخلخل زمان: سه شنبه ۳0 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱4:۰۰ مکان: دانشکده علوم پایه - اتاق جلسات ارائه دهنده: فاطمه...
دفاعیه کارشناسی ارشد، بهاره ناصری، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، بهاره ناصری، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی
موضوع: مسأله مکان یابی هاب با هدف کاهش ازدحام در شبکه زمان: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت 13:0۰ مکان: دانشکده علوم پایه - اتاق جلسات ارائه دهنده: بهاره...
دفاعیه کارشناسی ارشد، عالیه زینلی ، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی محض - جبر
دفاعیه کارشناسی ارشد، عالیه زینلی ، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی محض - جبر
موضوع: ضربگر پوچتوان جبرهای لی و لایبنیتز زمان: سه شنبه ۲9 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱2:۰۰ مکان: دانشکده علوم پایه ارائه دهنده: عالیه زینلی استاد راهنما:...
دفاعیه کارشناسی ارشد، حمید غلامی ، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضیات و کاربردها
دفاعیه کارشناسی ارشد، حمید غلامی ، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضیات و کاربردها
موضوع: نامساوی سیمپسون وزن دار و کاربردهای آن زمان: سه شنبه 22 شهریور ۱۴۰۱ ساعت 10:۰۰ مکان: دانشکده علوم پایه- اتاق جلسات ارائه دهنده: حمید...
دفاعیه کارشناسی ارشد، جواد زحمت کش، دانشکده علوم انسانی، گروه مهندسی کامپیوتر
دفاعیه کارشناسی ارشد، جواد زحمت کش، دانشکده علوم انسانی، گروه مهندسی کامپیوتر
موضوع: مدلی جدید برای نمایش سند در مسئله شناسایی نظرات جعلی زمان: شنبه 6 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱2:۰۰ مکان: دانشگاه بجنورد - دانشکده...
دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا ایمانی پهلوانلو، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا ایمانی پهلوانلو، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
موضوع: مساله چند هدفه مکان یابی- مسیریابی ظرفیت دار با لجستیک سبز زمان: یک شنبه 27بهمن ۱۳۹۸ ساعت 08:00 مکان: سالن سمینار دانشکده علوم...
دفاعیه کارشناسی ارشد، مرتضی عبداللهی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، مرتضی عبداللهی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
موضوع: تحلیل پایداری و انشعاب‌های همبعد یک و دو در یک مدل غیر خطی ایرفول (روش‌های تحلیلی و عددی) شنبه 26 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 17:30 سالن سمینار دانشکده علوم انسانی ارائه دهنده: مرتضی عبداللهی دانشکده: ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه محمدی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه محمدی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی
موضوع: مطالعه یک مدل سرطان در افراد آلوده به HIV-1 با روش آنالیز هموتوپی شنبه 26 بهمن ۱۳۹۸ ساعت 15:30 سالن سمینار دانشکده علوم انسانی ارائه دهنده: فاطمه محمدی دانشکده: علوم پایه ...
نمایش 1 - 10 از 11 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده علوم انسانی

دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه نوایی بهار، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه نوایی بهار، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع:هنجاریابی آزمون فرتوتی در سالمندان استان خراسان شمالی زمان: چهارشنبه 30 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱3:۰۰ مکان: دانشکده علوم انسانی 1 - سالن سمینار ارائه دهنده: فاطمه...
دفاعیه کارشناسی ارشد، مهناز مرادی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، مهناز مرادی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع:طراحی مدل توسعه استعدادیابی فوتسال بانوان ایران زمان: چهارشنبه 30 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱3:۰۰ مکان: دانشکده علوم انسانی 1 - سالن سمینار ارائه دهنده: مهناز مرادی ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، مریم سادات صدربلوریان، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، مریم سادات صدربلوریان، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع:تأثیر 8 هفته تمرین هولاهوپ بر میزان آنژیوژنز و شاخص توده بدنی و درصد چربی زمان: چهار شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱0:۰۰ مکان: دانشکده فنی و مهندسی 2 - کلاس 307 ارائه...
دفاعیه کارشناسی ارشد، مصطفی ذبیحی ثانی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، مصطفی ذبیحی ثانی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع:مقایسه اثر یک جلسه تمرین هوازی وامانده ساز بر میزان اکسیژن خون شریانی و ریتم تنفس مردان بزرگسال بهبود یافته از کرونا و سالم زمان: چهار شنبه 30 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱3:۰۰ مکان:...
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه گرمکی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه گرمکی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع:تدوین مدل شایستگی و جانشین پروری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران زمان: سه شنبه 29 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱6:۰۰ مکان: دانشکده فنی و مهندسی 2 - کلاس 205 ارائه دهنده: فاطمه...
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه زعفرانی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه زعفرانی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع: مقایسه اثر یک دوره تمرین تداومی با و بدون محدودیت کالری بر شاخص های اترواسکلروز در رت های نر پیر زمان: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ مکان:...
دفاعیه کارشناسی ارشد، محمدرضا محمدی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی عمران
دفاعیه کارشناسی ارشد، محمدرضا محمدی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی عمران
موضوع:بررسی آزمایشگاهی تولید آسفالت مقاوم در برابر خرابی رطوبتی اصلاح شده بر پایه pvc برای سدهای سنگریزه‌ای با رویه‌ی آسفالتی زمان: چهارشنبه 30 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، مریم کرمی تولائی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم اقتصادی
دفاعیه کارشناسی ارشد، مریم کرمی تولائی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم اقتصادی
موضوع:نقش کیفیت نهادی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک) زمان: چهارشنبه ۳0 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱4:۰۰ مکان: دانشکده علوم انسانی ۱ - سالن سمینار ارائه دهنده:...
دفاعیه کارشناسی ارشد، محمد شاهی چاقری عارف، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، محمد شاهی چاقری عارف، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع:طراحی مدل شایستگی و جانشینپروری مربیان ورزشی زمان: سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱2:۰۰ مکان: دانشکده علوم انسانی ۱ - سالن سمینار ارائه دهنده: محمد...
دفاعیه کارشناسی ارشد، علیرضا جهاندار، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، علیرضا جهاندار، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع:مقایسه بافت استخوانی ناحیه ران بین دونده‌های نخبه سرعت و استقامت زمان: یکشنبه 28 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱7:۰۰ مکان: دانشکده علوم ورزشی - سالن شطرنج ارائه...
نمایش 1 - 10 از 34 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 4

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده هنر

دفاعیه کارشناسی ارشد، مهزاد سلیمی راد، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
دفاعیه کارشناسی ارشد، مهزاد سلیمی راد، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
موضوع: تأثیر هویت قومی ساکنان بر زیبایی¬شناسی معماری: طراحی مجموعه مسکونی در محله کوی گلستان سبزوار زمان: یکشنبه ۲7 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱0:۰۰ مکان: دانشکده هنر- آتلیه 102 ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، امید مرادی ، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
دفاعیه کارشناسی ارشد، امید مرادی ، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
موضوع: چگونگی تحقق بشارت و انذار در معماری برای بستر سازی ایجاد فضای متذکّر؛ نمونه موردی : طراحی مرکز فرهنگی هنری دفاع مقدس خراسان شمالی زمان: یکشنبه 27 شهریور ۱۴۰۱ ساعت...
دفاعیه کارشناسی ارشد، مسعود روحانی، دانشکده هنر، گروه مهندسی معماری
دفاعیه کارشناسی ارشد، مسعود روحانی، دانشکده هنر، گروه مهندسی معماری
موضوع: طراحی موزه طبیعت شهر بجنورد برمبنای به کارگیری شاخصه های زیبایی شناسی در معماری بیونیک زمان: شنبه 9 شهریور ۱۴۰۱ ساعت 15:۰۰ مکان:...