Bojnord University
بستن

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده فنی و مهندسی

دفاعیه کارشناسی ارشد، مهلا فقیهی ، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی عمران
دفاعیه کارشناسی ارشد، مهلا فقیهی ، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی عمران
نه‌ ارشد، تهمینه رضاپور، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی بیوتکنولوژی موضوع:طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد حس سرزندگی با تاکید بر مولفه اجتماعی در فضاهای عمومی مجموعه ...
دفاعیه کارشناسی ارشد،اسماعیل عابدی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی عمران
دفاعیه کارشناسی ارشد،اسماعیل عابدی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی عمران
یه کارشناسی ارشد، تهمینه رضاپور، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی بیوتکنولوژی موضوع: اثر تسلیح خاک با ژئوتکستایل بر روی عمل‌کرد استاتیکی و دینامیکیی پی های نواری و گسترده با استفاده از نرم‌افزار...
دفاعیه کارشناسی ارشد، شقایق فیروزه، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، شقایق فیروزه، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع: مقایسه وضعیت مواد معدنی ساعد بین ورزشکاران و غیرورزشکاران ترنس عمل کرده (زن به مرد) زمان: پنجشنبه ۳1 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱8:۰۰ مکان: دانشکده فنی و مهندسی 1 - کلاس...
دفاعیه کارشناسی ارشد، عاطفه پناهی کاریزمه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی صنایع
دفاعیه کارشناسی ارشد، عاطفه پناهی کاریزمه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی صنایع
موضوع: ارائه مدل دو هدفه زنجیره تامین انتقال اعضای بدن چند دوره ای با فرض تحویل نهایی با استفاده از پهباد فازی زمان: سه شنبه 29 شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱3:3۰ مکان: دانشکده...

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده علوم پایه

دفاعیه کارشناسی ارشد،سودابه لنگری، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات
دفاعیه کارشناسی ارشد،سودابه لنگری، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات
اعیه کارشناسی ارشد، تهمینه رضاپور، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی بیوتکنولوژی موضوع:بررسی امکان پیش بینی عدد حالت یک ماتریس تنک با استفاده از داده کااوی ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، پرستو گریوانی، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات
دفاعیه کارشناسی ارشد، پرستو گریوانی، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات
زینه‌ها ویرایش دفاعیه کارشناسی ارشد، تهمینه رضاپور، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی بیوتکنولوژی موضوع:پیش بینی قیمت سهام در بازار فارکس با استفاده از اتگوریتم ژنتیک ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، سمانه منصوری ، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات و کاربردها
دفاعیه کارشناسی ارشد، سمانه منصوری ، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات و کاربردها
فاعیه کارشناسی ارشد، دنیا قدیمی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیس موضوع:خواص میانگین پذیری وخواص نقطه ثابت نمایش های آفین نیم گروه ها ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، سعیده پاک دامن ، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات و کاربردها
دفاعیه کارشناسی ارشد، سعیده پاک دامن ، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات و کاربردها
گزینه‌ها ویرایش دفاعیه کارشناسی ارشد، دنیا قدیمی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیس موضوع: بعد ضربگر پوچتوان جبرهای لایبنیتز ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، دنیا قدیمی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی
دفاعیه کارشناسی ارشد، دنیا قدیمی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی
موضوع: سرسختی در کلاس های زبان انگلیسی و بررسی روابط فردی و بافتی زمان: دوشنبه 25 اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱0:30 مکان: دانشکده علوم پایه- اتاق جلسات ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، معصومه حیدرزاده، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی کاربردی
دفاعیه کارشناسی ارشد، معصومه حیدرزاده، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی کاربردی
موضوع:به کار گیری روش یادگیری عمیق در حل برخی از معادلات دیفرانسیل زمان: سه شنبه ۲3 اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱2:۰۰ مکان: دانشکده علوم پایه - کلاس 21۴ ارائه دهنده:...
دفاعیه کارشناسی ارشد، مرضیه بهزادی، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی محاسبات نرم
دفاعیه کارشناسی ارشد، مرضیه بهزادی، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی محاسبات نرم
کارشناسی ارشد، ملیحه محمدی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی موضوع: ساختارهای هایبرید بر جبرهای منطقی ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، بنت الهدی ولی پور، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات کاربردی
دفاعیه کارشناسی ارشد، بنت الهدی ولی پور، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات کاربردی
موضوع: پیش بینی انتشار بدافزار در یک شبکه رایانه ای با کمک روشهای عددی زمان: پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱5:0۰ مکان: دانشکده علوم پایه - اتاق جلسات ارائه دهنده:...
دفاعیه کارشناسی ارشد، آغل گل وحدتیان، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات کاربردی
دفاعیه کارشناسی ارشد، آغل گل وحدتیان، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضیات کاربردی
موضوع: مدل تصمیم گیری در سرطان مبتنی بر مسیر های پیام رسان با رویکرد عددی زمان: پنجشنبه ۳0 مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱6:3۰ مکان: دانشکده علوم پایه - اتاق جلسات ارائه دهنده:...
دفاعیه کارشناسی ارشد، جواد جعفری، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی
دفاعیه کارشناسی ارشد، جواد جعفری، دانشکده علوم پایه، گروه آموزشی ریاضی
موضوع: ارائه مدل پیش بینی بازار سهام با استراتژی برگرفته از تحلیل اندیکاتورها و منطق فازی زمان: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱8:۰۰ مکان: دانشکده علوم انسانی ۱ - سالن سمینار ...
نمایش 1 - 10 از 20 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده علوم انسانی

دفاعیه کارشناسی ارشد، رضا اخلاقی، دانشکده فتی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
دفاعیه کارشناسی ارشد، رضا اخلاقی، دانشکده فتی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
موضوع: تشخیص نظرات جعلی با استفاده از تعبیه جملات زمان: دوشنبه 22 آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱2:0۰ مکان: دانشکده علوم انسانی -سالن سمینار ارائه...
دفاعیه کارشناسی ارشد، جواد الهی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم اقتصادی
دفاعیه کارشناسی ارشد، جواد الهی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم اقتصادی
موضوع:بررسی تاثیر استفاده از انرژی تجدیدپذیر بر امنیت انرژی در کوتاه مدت و بلند مدت با رویکرد پویایی سیستم ها در ایران زمان: شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱1:3۰ مکان:...
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه نجاتی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی
دفاعیه کارشناسی ارشد، فاطمه نجاتی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی
موضوع: توسعه انسجام در نگارش دانشگاهی پژوهشگران ایرانی در زبان شناسی کاربردی:از پایان نامه کارشناسی ارشد تا مقالات پژوهشی زمان: چهارشنبه ۱۲ شهریور...
دفاعیه کارشناسی ارشد، نگین حضرتیان، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی
دفاعیه کارشناسی ارشد، نگین حضرتیان، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی
موضوع: بررسی بین رشته ای انسجام (ساختاری) در بخش مقدمه مقالات پژوهشی زمان: چهارشنبه ۱2 شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱1:۰۰ مکان: دانشکده علوم...
دفاعیه کارشناسی ارشد، دانیال رحیمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی صنایع
دفاعیه کارشناسی ارشد، دانیال رحیمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی صنایع
موضوع: بررسی و تدوین معیارهایی جهت دستهبندی مشاغل کارفرمایی و پیمانکاری زمان: دوشنبه ۱0 شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱0:۰۰ مکان: دانشکده علوم انسانی 1...
دفاعیه کارشناسی ارشد، پدرام نامداری، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه آموزشی مهندسی عمران
دفاعیه کارشناسی ارشد، پدرام نامداری، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه آموزشی مهندسی عمران
موضوع: استخراج مدل مناسب برای برآورد زمان و بزرگی وقوع پس لرزه اصلی با استفاده از الگوی طبقه بندی پسلرزه ها زمان: دوشنبه 10 مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ مکان:...
دفاعیه کارشناسی ارشد، امیرعلی رحیمی، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه آموزشی مهندسی عمران
دفاعیه کارشناسی ارشد، امیرعلی رحیمی، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه آموزشی مهندسی عمران
موضوع: مقایسه قیمت تمام شده ساختمان های فولادی و بتنی با سیستم باربر لرزه ای قاب خمشی متوسط با چهار نوع سقف مختلف ( تیرچه و بلوک پلی استایرن - متال دک - دال مجوف - دال تخت ) با استفاده از...
دفاعیه کارشناسی ارشد، مهدی شاکری، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، مهدی شاکری، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
موضوع: بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی هنرستان های ورزش با تمرکز بر نیازهای بازار زمان: یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱1:۰۰ مکان:...
دفاعیه کارشناسی ارشد، وحید باقری، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
دفاعیه کارشناسی ارشد، وحید باقری، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی علوم ورزشی
گزینه‌ها ویرایش دفاعیه کارشناسی ارشد، تهمینه رضاپور، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی بیوتکنولوژی موضوع:طراحی مدل توسعه ی تربیت بدنی ویژه ی دانش آموزان کم توان ذهنی در...
دفاعیه کارشناسی ارشد، سحر رحمانی ثانی داغیان، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آ»وزش زبان انگلیسی
دفاعیه کارشناسی ارشد، سحر رحمانی ثانی داغیان، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آ»وزش زبان انگلیسی
موضوع:تاثیر باورهای فرهنگی اجتماعی بر مشارکت زنان ایرانی در ورزش حرفه ای زمان: شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱2:۰۰ مکان:...
نمایش 1 - 10 از 80 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 8

جلسات سمینار و دفاع از پایان‌نامه دانشکده هنر

دفاعیه کارشناسی ارشد، سیدسامان چراغی، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی شهرسازی
دفاعیه کارشناسی ارشد، سیدسامان چراغی، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی شهرسازی
موضوع: ساماندهی سیستم فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی(شهر آبدانان) زمان: چهارشنبه 12 مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱3:3۰ مکان: دانشکده هنر...
دفاعیه کارشناسی ارشد، سیدمحمد حیدری ، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی شهرسازی
دفاعیه کارشناسی ارشد، سیدمحمد حیدری ، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی شهرسازی
نه‌ ارشد، تهمینه رضاپور، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی بیوتکنولوژی موضوع: تحلیل لایه ای علی تصاویر آینده شهر از منظر جوانان ساکن در سکونت گاه های غیررسمی شهر بجنورد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، نسترن نصیری، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
دفاعیه کارشناسی ارشد، نسترن نصیری، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
اعیه کارشناسی ارشد، تهمینه رضاپور، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی بیوتکنولوژی موضوع: ذائقه و بوم : طراحی اقامتگاه بومگردی در بجنورد با نگاه به نیاز های هیجانی گردشگران ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، سارا درخشان، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
دفاعیه کارشناسی ارشد، سارا درخشان، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
ناسی ارشد، ملیحه محمدی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی موضوع:الزامات طراحی محیط نگهداری برای بیماران مبتلا به زوال عقل؛ طراحی مرکز بیماران زوال عقلی ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا کوه زاد، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی شهرسازی
دفاعیه کارشناسی ارشد، زهرا کوه زاد، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی شهرسازی
شناسی ارشد، ملیحه محمدی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی موضوع:تبیین اصول و شاخص های برنامه ریزی محله های کم کربن و بررسی میزان اثر پذیری آن درمحله ها (...
دفاعیه کارشناسی ارشد، میلاد غضنفری، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
دفاعیه کارشناسی ارشد، میلاد غضنفری، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
کارشناسی ارشد، ملیحه محمدی، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی آموزش زبان انگلیسی موضوع:طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد شیوه فرزند پروری مقتدرانه ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، نوید شایسته دوست، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
دفاعیه کارشناسی ارشد، نوید شایسته دوست، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
نه‌ دفاعیه کارشناسی ارشد، عاطفه حسن زاده، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معمار موضوع:اطراحی مجتمع مسکونی در شهر یزد با رویکرد زمینه¬گرایی با تاکید بر ابعاد کالبدی ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، مرتضی مرتضوی فر، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
دفاعیه کارشناسی ارشد، مرتضی مرتضوی فر، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
موضوع:طراحی موزه اشیاء در شهر اراک با رویکرد پدیدارشناسی ادراک حسّی زمان: سه شنبه 25 بهمن ۱۴۰۱ ساعت 14:0۰ مکان: ساختمان هنر -آتلیه 101 ...
دفاعیه کارشناسی ارشد، سارا درخشان، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
دفاعیه کارشناسی ارشد، سارا درخشان، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
گزینه‌ها ویرایش دفاعیه کارشناسی ارشد، عاطفه حسن زاده، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معمار موضوع:الزامات طراحی محیط نگهداری برای بیماران مبتلا به زوال عقل؛ طراحی مرکز...
دفاعیه کارشناسی ارشد، عاطفه حسن زاده، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
دفاعیه کارشناسی ارشد، عاطفه حسن زاده، دانشکده هنر، گروه آموزشی مهندسی معماری
موضوع:طراحی ساختمان اداری با هدف افزایش دلبستگی به کار با استفاده از نظریه تعلق به مکان زمان: دوشنبه 25 بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱0:۰۰ ...
نمایش 1 - 10 از 16 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2