آئین‌نامه‌ها و مقررات

بخشی از آیین‌نامه ها و مقررات استعدادهای درخشان

شرایط احراز استعداد درخشان به صورت زیر است:
الف: پس از 6 نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال 6 به لحاظ میانگین کل جزء 15 درصد برتر دانشجویان هم‏‌رشته و هم‏‌ورودی خود باشد؛
ب: حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش‏‌آموخته شود؛
پ: پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش‏‌آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان‌‏پذیر است؛
ت: پذیرش در همان رشته تحصیلی یا رشته تحصیلی مرتبط با آن به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌‏پذیر است؛
ث: احراز شرایط اختصاصی دانشگاه
 

پذیرش با آزمون :

آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

 

پذیرش بدون آزمون :

بخشنامه اصلاحیه آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری

آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

 

سایر :

راهنمای اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

آیین‌‏نامه تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی