اطلاعیه‌

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دانشجو در مقطع کارشناسی‌‎ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ 

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی 1402-1401 ( 25 درصد ویژه دانشجویان دانشگاه بجنورد) 

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی‎ ارشد دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (منقضی شده)

 

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی‎ ارشد دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی 1400-1401 (15تا 25 درصد ویژه دانشجویان دانشگاه بجنورد) (منقضی شده )

 

 

فراخون پذیرش استعداد درخشان دردانشگاه بجنورد 1399-1400 ورودی بهمن (منقضی شده )

 

 

فراخوان پذیرش استعداد درخشان در دانشگاه بجنورد 1401-1400  (منقضی شده )