آیین‌نامهها و مقررات

ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﯿﻪ اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮاﯾﺮانی

 

بیمه حوادث دانشجویان غیر ایرانی

قابل توجه دانشجویان غیرایرانی
داشتن "بیمه نامه برای پوشش حوادث بیماری های احتمالی در مدت اقامت در جمهوری اسلامی ایران" ، الزامی است. لذا این دسته از دانشجویان بایستی با مراجعه به سایت www.hayatamn.ir در این سامانه ثبت نام نمایند. در ضمن به اطلاع کلیه دانشجویان غیرایرانی رسانده می‌شود که ارائه مدارکی دال بر ثبت‌نام برای بیمه حوادث جهت اخذ هر گونه خدمات کنسولی و اقامتی الزامی می باشد.
 
 

شهریه دانشجویان غیر ایرانی

در اجرای ماده 13-2 شیوه نامه پذیرش و ثبت نام غیربورسیه اتباع غیرایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مورخ 94/04/31 و به استناد مصوبات هیات امنای دانشگاه، دانشجویان دوره روزانه غیرایرانی غیربورسیه، مشمول پرداخت شهریه معادل 75% شهریه دانشجویان  نوبت دوم هم‌ورودی در همان سال تحصیلی می‌باشند.