شرح وظایف مدیریت آمور آموزشی دانشگاه:

 • هماهنگی جلسات شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.
 • همکاری در تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • فرایندسازی بهینه امور و سعی در افزایش بهره­ وری و صرفه جویی در زمان مصروفه دانشجویان، اساتید و پرسنل اداره آموزش
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.
 • هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری رؤسای دانشکده­ها
 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.
 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.
 • انجام امور مربوط به بازنگری دروس.
 • استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.
 • ارسال فرم های اعلام ظرفیت به دانشکده ها و بررسی ظرفیت های اعلام شده از سوی دانشکده ها و تطابق با آیین نامه های موجود.
 • پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.
 • استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته  مقاطع مختلف تحصیلی.
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاستهای متخذه.
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر نیمسال.
 • انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان.
 • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات دانشجویان جاری.
 • ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایانی نیمسال.
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.
 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.
 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر نیمسال و ارائه آن به مسؤلین ذیربط.
 • ارسال تأییدیه  فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.
 • انجام امور مربوط به دانشجویان استعداد درخشان.

 

 • بهره­ گیری از امکانات نوین به منظور اطلاع رسانی به موقع و شایسته آیین­نامه های آموزشی، دستورالعمل ها و اطلاعیه های آموزشی.
 • تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیصلاح.
 • برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات، تسهیلات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه و سرفصلهای مصوب.
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.
 • همکاری با مسؤلین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و ...
 • نظر خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی
 • برگزاری آزمونهای پایان نیمسال که با توجه به گسترش دانشگاه و افزایش تعداد دانشکده ها و دانشجویان ضروری است به دانشکده ها واگذار گردد.
 • انجام کلیه امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان، که در اکثر دانشگاهها از جمله دانشگاههای همسطح توسط دانشکده­ها و گروههای آموزشی انجام می­پذیرد. مدیریت آموزشی تنها بستر لازم جهت انجام این مهم را فراهم می آورد و نقش پشتیبانی و نظارتی در این خصوص را عهده دار است.
 • انجام امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • انجام امور مربوط به تائیدیه مدارک تحصیلی دانش آموحتگان موسسات غیر انتفاعی خارج از دانشگاه
 • برگزاری آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی