راهنمای سامانه lms

راهنمای سامانه lms


 این سامانه از نرم افزار moodle استفاده کرده و برای تدریس حرفه ای به کار می‌رود.

 در این سامانه امکاناتی مانند آزمون سازی، اتاق های گفتگو و ثبت نمره و ..... نیز وجود دارد.

 

ردیف  عنوان فایل راهنما دانلود
 1 اضافه کردن آزمون
 2 اضافه کردن سوالات به آزمون ایجاد‌شده
 3 تصادفی کردن سوالات برای دانشجویان
4 فیلم آموزشی درج سوال تشریحی
5 فیلم آموزشی درج سوال جواب کوتاه
6 فیلم آموزشی درج سوال صحیح و غلط 
7 فیلم آموزشی درج سوال جورکردنی
8 فیلم آموزشی درج سوال محاسباتی
9 فیلم آموزشی معرفی کلی ماژول آزمون 
10 راهنمای کامل استفاده از ابزار آزمون
11 فیلم کارگاه آموزشی آنلاین آزمون در LMS مورخ 99/03/24
12 فیلم آموزشی پاسخگویی دانشجو به انواع سوالات در آزمون