پرسش های متداول- استعدادهای درخشان

پرسش های متداول- استعدادهای درخشان


1- شرایط استفاده از امتیاز آیین‏نامه استعدادهای درخشان چیست؟ شرایط احراز استعداد درخشان به صورت زیر است:
الف: پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال ۶ به لحاظ میانگین کل جزء ۱۵ درصد برتر دانشجویان هم‏‌رشته و هم‏‌ورودی خود باشد؛
ب: حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش‏‌آموخته شود؛
پ: پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش‏‌آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان‌‏پذیر است؛
ت: پذیرش در همان رشته تحصیلی یا رشته تحصیلی مرتبط با آن به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌‏پذیر است؛
ث: احراز شرایط اختصاصی دانشگاه.
 
2- آیا دانشجو رتبه اول کلاس در جمع هم‏‌رشته و هم‌‏ورودی خود به عنوان دانشجو استعداد درخشان شناخته می‌‏شود؟ خیر، دانشجو به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته می‌‏شود.
 
3- دانشجوی استعداد درخشان به چه کسی گفته می‏شود؟  به دانشجویانی که توسط آیین‌‏نامه استعدادهای درخشان و فرآیند پذیرش بدون آزمون به عنوان دانشجو جذب دانشگاه شده باشند دانشجویان استعداد درخشان گفته می‌‏شود. 
 
4- آیا امتیازی به دانشجویان استعدادهای درخشان تعلق می‏گیرد؟ بله، برای حمایت از دانشجویانی که توسط آیین‏‌نامه استعدادهای درخشان از سال تحصیلی 1398 و به بعد جذب دانشگاه شوند مشوق‏‌هایی تعلق می‏گیرد که برای اطلاع از آن می‌‏توانید به صفحه اینترنتی دانشگاه بجنورد - صفحه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی - استعدادهای درخشان قسمت تسهیلات حمایتی مراجعه نمایید.
 
5- چگونه می‏توانم مطلع شوم که جزء 15 درصد برتر هم‏‌رشته و هم‌‏ورودی خود می‏باشم؟ دانشجویان محترم می توانند جهت اطلاع از رتبه خود به سیستم گلستان مراجعه نموده و ازمنوی آموزش. گزارش های آموزش. دانشجو. تطبیق و رتبه. رتبه معدل و واحد گذرانده یک دانشجو(خاص دانشجو) اقدام نمایند  یا با مراجعه به کارشناس دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، اطلاعات لازم به دانشجویان داده خواهد شد.
 
6- آیا دانشجویان استعداد درخشان می‌‏تواند تغییر رشته و یا انتقالی به دانشگاه دیگر بگیرند؟ خیر. تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته‌‏شده بر اساس آیین‎نامه‏ استعداد‎های درخشان مجاز نمی‌‏باشد.
 
7- آیا می‌‏شود درخواست پذیرش بدون آزمون در رشته‌ه‏ای غیر از رشته تحصیلی خود را در مقطع کارشناسی ارشد بدهیم؟ پذیرش افراد واجد شرایط در همان رشته تحصیلی یا رشته‌‏های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی‏‌ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان‏‌پذیر است.
 
8- آیا دانشجویان دانشگاه‏‌های پیام نور، آزاد اسلامی، علمی – کاربردی و غیر انتفاعی مجازی، می‏توانند به عنوان دانشجوی استعدادهای درخشان در دانشگاه‏‌های روزانه پذیرش شوند؟ دانشگاه اختیار دارد ظرفیت دانشجویان پذیرش بدون آزمون خود را به فارغ‏ التحصیلان دوره کارشناسی پیوسته (مجموع دوره روزانه و شبانه) واجد شرایط آیین‎نامه استعدادهای درخشان اختصاص دهد.
 
9- آیا دانشجویانی که مدت تحصیلشان بیشتر از 8 نیسمال تحصیلی بوده است می‏توانند به عنوان دانشجو استعدادهای درخشان در دانشگاه پذیرش شودند؟ دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، مأموریت والدین یا همسر، زایمان) حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در آیین‏‌نامه بشود را پس از تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل، برای استفاده از تسهیلات آیین‏‌نامه استعدادهای درخشان بررسی کند.
 
10- آیا دانشجویان 10 درصد دوم هم‏رشته و هم‏ورودی خود می‏توانند از طریق آیین‏نامه استعدادهای درخشان در دانشگاه پذیرش شوند؟ چنانچه 15 درصد برتر دانشجویان حائز شرایط آیین‌‏نامه استعدادهای درخشان، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت 15 درصد مقطع کارشناسی ‏ارشد رشته‌ه‏ا تکمیل نشد، در این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه، با الویت رتبه متقاضیان در آن رشته است.