نمایشگر یک مطلب


برخی از مجازات‌های ناشی ازتقلب در جلسات امتحان به تشخیص کمیته انضباطی و مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه :

 
۱-درج نمره تنبیهی (نمره ۰.۲۵ ) توسط استاد و ثبت موضوع در پرونده دانشجو و در صورت تکرار منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی؛
۲ -فرستادن شخصی دیگری به جای خود درامتحان منجر به ثبت نمره تنبیهی ۰.۲۵ در درس مربوطه و منع از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی؛
۳ -منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات؛
۴-در صورتی که تقلب دانشجو توسط استاد درس یا مراقبین محرز باشد و به هر دلیلی تقلب صورت جلسه نشده باشد استاد درس می تواند نمره تنبیهی برای دانشجو در نظر بگیرد.
 
تذکر : لازم به به ذکر است استفاده از هرگونه کتاب، جزوه، لپ‌تاپ، ماشین حساب در صورت موافقت استاد درس در مقطع کارشناسی ارشد بلامانع می‌باشد.
تذکر : در صورت ثبت غیبت کلاسی یا غیبت در جلسه امتحان نمره صفر برای آن درس لحاظ خواهد شد.
برخی از مجازات‌های ناشی ازتقلب در جلسات امتحان به تشخیص کمیته انضباطی و مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه :
 
۱-درج نمره تنبیهی (نمره ۰.۲۵ ) توسط استاد و ثبت موضوع در پرونده دانشجو و در صورت تکرار منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی؛
۲ -فرستادن شخصی دیگری به جای خود درامتحان منجر به ثبت نمره تنبیهی ۰.۲۵ در درس مربوطه و منع از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی؛
۳ -منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات؛
۴-در صورتی که تقلب دانشجو توسط استاد درس یا مراقبین محرز باشد و به هر دلیلی تقلب صورت جلسه نشده باشد استاد درس می تواند نمره تنبیهی برای دانشجو در نظر بگیرد.
 
تذکر : لازم به به ذکر است استفاده از هرگونه کتاب، جزوه، لپ‌تاپ، ماشین حساب در صورت موافقت استاد درس در مقطع کارشناسی ارشد بلامانع می‌باشد.
تذکر : در صورت ثبت غیبت کلاسی یا غیبت در جلسه امتحان نمره صفر برای آن درس لحاظ خواهد شد.
 
مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
 

دانشجوی گرامی ضمن آرزوی موفقیت، لطفا به موارد زیر در خصوص امتحانات پایان نیمسال توجه نمایید.
 
۱- همراه داشتن کارت ورود به جلسه (گزارش ۴۲۸ سامانه گلستان) و کارت دانشجویی برای شرکت در جلسات امتحان الزامی است.
۲-به منظور پرهیز از ازدحام در باجه امانت از آوردن وسایل شخصی نظیر تلفن همراه، کیف، کتاب و ... اجتناب نمایید.
۳- مشاهده تلفن همراه ( خاموش یا روشن) و هرگونه وسیله ارتباطی در جلسات امتحان به منزله تخلف امتحانی ثبت خواهد شد. 
۴- پیش از ترک جلسه از امضای صورتجلسه امتحانی اطمینان حاصل نمایید. در غیر اینصورت برای دانشجو غیبت و نمره صفر منظور خواهد شد.
 
#نه-به-تقلب

اطلاعیه دایره امتحانات - بخشی از آیین‌نامه برگزاری امتحانات
 
 (قابل توجه اساتید، مراقبین و دانشجویان محترم)
 
بدینوسیله آیین نامه مصوب شورای آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری امتحانات اعلام می‌گردد :
۱ -امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
۲ -همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانی الزامی است.
۳ -با توجه به اینکه درب سالن ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان بسته خواهد شد، ضروری است دانشجویان نیم ساعت قبل از شروع آزمون در جلسه حاضر باشند.
۴ -با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد.