پذیرفته شده محترم

بدینوسیله ورود شما به خانواده دانشگاه بجنورد  تبریک عرض می‌نمائیم. این اولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه و پیوستن به خیل فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهاده‌اند، لذا سعی کنید این قدم را با دقت و حوصله برداشته و توضیحات این سایت را کاملاً مطالعه فرمائید.

ضروری است متقاضیان پیش از انجام هر اقدام، آخرین اطلاعیه‌ها و دستورالعمل پذیرش غیرحضوری را مطالعه و سپس اقدام به ثبت نام نمایند.

 

 

 

با آزمون (کنکور سراسری)

 

بدون آزمون (صرفا سوابق تحصیلی)

 

بدون آزمون (تمدید ثبت‌نام)

 

با آزمون (کنکور ارشد)

 

بدون آزمون (استعدادهای درخشان)

 

با آزمون (تکمیل ظرفیت)

 

با آزمون (کنکور دکتری)

 

بدون آزمون (استعدادهای درخشان)